Per fase life cycle

Een dijk kan verkeren in verschillende fasen in de levenscyclus. We onderscheiden: ontwerp, beheer en onderhoud, beoordeling, versterking en calamiteiten. In elke fase kan dijkmonitoring de beheerder helpen in beheersvraagstukken. Voor elke fase van de levenscyclus is een selectie van geschikte meettechnieken gemaakt. De geschiktheid is bepaald op basis van de eigenschappen van de meettechniek, zoals reactietijd en meetfrequentie.

Levensfase dijk In-situ meettechnieken Remote Sensing meettechnieken
  Akoestische emissie Boringen Convergentie opnemer Dichtheidsmeter Drukopnemer Extensometer Glasvezel GPS-deformatiemeter Hellingmeter Hellingmeetbuis Inverted Pendulum Scheurmeter Seismiek Self potentials Sonderingen Total Station Temperatuurmeter Vochtmeter Waterspanningsmeter Zakbaak Zettingsmeetslang Digitale camera Grondradar Hoge resolutie satellietbeelden Infrarood camera Laseraltimetrie Multispectrale camera Passieve microgolfradiometrie Radar
Ontwerp   x x x x x x x x x x   x x x x x x x x x x x x x x x x x
Beheer en Onderhoud   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Beoordeling   x x x x x x x x x x   x x x x x x x x x x x   x x x x x
Versterking x x x x x x x x x x x   x x x x x x x x x x x x x x x x x
Calamiteiten x   x x x x x x x x   x x x   x x x x x x x     x x x x x