2020

Op deze pagina vindt u verslagen van de workshops in 2021. Door te klikken op de titel van een workshop krijgt u het verslag van die workshop te zien.

Voorkennis in de zorgplicht: de volgende stap van dijkmonitoring!

Op woensdag 12 februari 2020 vond bij Waterschap Rivierenland in Tiel de workshop over ‘voorkennis in de zorgplicht: de volgende stap in dijkmonitoring’ plaats. Tijdens de workshop is onder andere een vergelijking gemaakt tussen de ontwikkeling en de parallellen met andere ontwikkelingen zoals KLIC. Daarbij is bijvoorbeeld gezocht naar wat men van dergelijke ontwikkelingen kan leren? Vervolgens is kort gepresenteerd wat de ontwikkelingen van de laatste jaren zijn geweest in dijkmonitoring en hoe men daar bij Waterschap Rivierenland mee is omgegaan.

ERT-metingen

Op donderdag 21 mei vond de webinar over ERT-metingen plaats. Tijdens de webinar is door Serkan Elgün van Fugro en Sieger Burger van Acacia Water de toepassing van ERT-metingen toegelicht. In de webinar hebben zij eerst toegelicht welke basisprincipes ten grondslag liggen aan ERT. Vervolgens is toegelicht hoe data ingewonnen wordt en hoe het veldwerk eruit ziet. Aansluitend hebben ze toegelicht hoe men van de ingewonnen data tot praktisch bruikbare inforamtie komt. Ten slotte hebben zij verschillende cases van de praktijktoepassing van ERT-metingen laten zien. Onderstaand vind u de opname van deze webinar.

Sat4flood

Op donderdag 26 november 2020 vond er een online workshop plaats over Sat4Flood. Tijdens deze workshop is er een uitleg gegeven over de applicatie Sat4Flood en wat dit inhoudt. Vervolgens zijn er verschillende ervaringen met Sat4Flood gepresenteerd op een locatie in Myanmar en drie pilot locaties bij de Vlaamse Waterweg. Vanuit deze ervaringen zijn de kansen en verbeterpunten van Sat4Flood uitgelicht.

Voorkennisdag

Op donderdag 10 december vond de online voorkennisdag Dijkmonitoring: zo doe je dat! plaats. Tijdens deze webinar is er uitleg gegeven over hoe je moet beginnen met dijkmonitoring en wat dit inhoudt. Een tweede online voorkennisdag Binnenbeeld - buitenbeeld: Dichter bij elkaar door meten en monitoren! vond plaatst op donderdag 21 januari 2021. Tijdens deze webinar is uitleg gegeven over de hoogwaterfactsheets en is er ingegaan op het combineren van beheer en onderhoud informatie met beoordelingsinformatie.