Netwerk Dijkmonitoring

Dijkmonitoring wordt meer en meer toegepast. Om kennis en ervaringen uit te wisselen is het Netwerk Dijkmonitoring opgericht door STOWA, Arcadis, Fugro, Deltares en BZ Ingenieurs & Managers. Het Netwerk Dijkmonitoring organiseert elk jaar verscheidene workshops met steeds aandacht voor een ander onderwerp binnen dijkmonitoring. Het jaarprogramma van het Netwerk Dijkmonitoring is hier te vinden.

Op deze pagina vindt u verslagen van de workshops. Door te klikken op de titel van een workshop krijgt u het verslag van die workshop te zien.

2019

Dijken en geofysische metingen

Op 2 april 2019 vond in Roermond bij het Waterschap Limburg de workshop Geofysica in de praktijk plaats. In deze workshop is een vergelijkend onderzoek tussen aanbieders van het Waterschap Limburg gepresenteerd, is de werking van geofysische metingen besproken, is een visie gepresenteerd op geofysica in de toekomst en is aan de hand van die presentatie gediscussieerd over wat nodig is om geofysica in de toekomst meer en beter toe te kunnen passen.

Dijkmonitoring met satellieten (INSAR)

Op 16 april 2019 vond bij Deltares in Delft de workshop Dijkmonitoring met satellieten plaats. Tijdens deze workshop werd gepresenteerd wat er allemaal gemonitord kan worden met deze techniek. Onder andere verzakkingen kunnen nauwkeurig worden gemonitord met gebruik van satellieten. Daarnaast konden de aanwezigen tijdens de case aan de slag met echte data om te zien wat men met deze data kan en hoe deze gebruikt kan worden in het beheer. 

Keuzes in datamanagement

Op 8 mei 2019 vond bij Arcadis in Amersfoort de workshop Keuzes in Datamanagement plaats. Tijdens de workshop werden verschillende mogelijkheden gepresenteerd voor de opslag en ontsluiting van data, ingewonnen tijdens monitoring. Tijdens de workshop bleek dat deze oplossingen niet per se speciaal voor de dijkenwereld ontwikkelt hoeven te worden, maar dat ook gebruik gemaakt kan worden van oplossingen uit andere sectoren.

Droogtemonitoring

Op 6 juni 2019 vindt bij het Hoogheemraadschap van Delfland in Delft de workshop Droogtemonitoring plaats. Tijdens de workshop wordt een terugkoppeling gegeven naar de workshop over droogtemonitoring die heeft plaatsgevonden op de Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2019. 

2018

Infraroodmetingen voor waterkeringbeheer

Op 6 juni 2018 vond in Tiel bij Waterschap Rivierenland de workshop Infraroodmetingen voor waterkeringbeheer plaats. In deze workshop zijn de technische principes van infraroodmetingen aan bod gekomen, hoe de meetresultaten gekoppeld kunnen worden aan dijkbeoordelingen in het kader van het WBI en werden de resultaten gepresenteerd van de meetcampagne tijdens het hoogwater van begin 2018.

Glasvezelmonitoring voor waterkeringbeheer

Op 27 juni 2018 vond de workshop Glasvezelmonitoring voor waterkeringbeheer plaats in Tiel bij Waterschap Rivierenland. In deze workshop zijn de technische principes van glasvezelmonitoring aan bod gekomen. Daarnaast zijn de resultaten van metingen met glasvezel gepresenteerd aan de aanwezigen. Ook is de State of the Art met betrekking tot glasvezelmonitoring gepresenteerd.

Drones en dijkinspecties

Op 2 oktober 2018 vond de workshop Drones plaats bij Waternet in Amsterdam. Tijdens de workshop zijn verscheidene onderwerpen aan bod gekomen, zoals de mogelijke toepassingen van drones als platform voor allerhande sensoren en meetapparatuur, de samenwerking tussen de inspecteur en drones en de obstakels die er zijn bij de implementatie van een dergelijke techniek.