Versterken

Op het moment dat een dijk is afgekeurd, dient deze te worden versterkt. Het vergaren van actuele informatie over de dijk is hierbij essentieel. Immers zijn er aanwijzingen dat de dijk onder bepaalde omstandigheden wel eens niet meer zou kunnen functioneren. Een dijkbeheerder kan actuele informatie gebruiken om inzicht te krijgen in de situatie en om deze te kunnen nuanceren. De nuancering van de versterkingsopgave kan de beheerder helpen omvang en de urgentie van de versterking beter te schatten. Is de versterkingsopgave wel zo groot als wordt aangenomen op basis van de toetsing? Of om te prioriteren: in hoeverre is de versterking van een dijktraject noodzakelijk en in hoeverre is het mogelijk de versterking uit te stellen? Immers gaat aan een dijkversterking dikwijls een lange periode vooraf van planvorming, vergunningen en financiering.

In bovenstaande gevallen kan monitoring van een afgekeurde dijk in aanloop naar de versterking zinvol worden geacht. Wanneer versterkingswerkzaamheden eenmaal zijn gestart kan actuele informatie ook van dienst zijn in de uitvoeringsbegeleiding. Monitoring kan een praktisch hulpmiddel zijn in begeleiding van versterkingswerkzaamheden. Door het gedrag van de dijk live te volgen wordt meer inzicht geven in directe of indirecte gevolgen van de dijkversterking op de functionaliteit van de dijk. Ook kunnen werkzaamheden efficiënter worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld door de stabiliteit van de dijk te volgen tijdens ophoging. Aan de hand van real-time stabiliteitsgegevens kan beter worden bepaald wanneer een volgende ophoogslag kan plaatsvinden. Door risico’s beter te beheersen kunnen dijkversterkingen sneller en dus kostenefficiënter worden uitgevoerd. Maar ook vanuit veiligheidsoverweging kan monitoring worden ingezet. Een monitoringssysteem zorgt voor een real-time beeld van parameters die de stabiliteit van de dijk beïnvloeden of bepalen. Dit resulteert in een mogelijkheid dat een dreigende calamiteit tijdens werkzaamheden sneller kan worden herkend.