IJkdijk Macrostabiliteit

Het doel van de macrostabiliteitproef is na te gaan of gebruik van meetapparatuur een aanvulling vormt op de reguliere visuele inspectie voor het tijdig detecteren van grootschalige stabiliteitsproblemen van waterkeringen. Met grootschalig wordt bedoeld dat zowel in het dijklichaam als in de ondergrond bezwijken optreedt.

Lees meer »

Meer informatie: