Baggerdepot Ketelmeer

Door zijn ligging heeft het Ketelmeer jarenlang als “bezinkput” gefungeerd zodat het grootste deel van de bodem van het meer nu ernstig verontreinigd is. De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft daarom besloten een baggerspeciedepot aan te leggen en het Ketelmeer te saneren door het vervuilde slib weg te baggeren en op te slaan in het depot.

Probleemstelling

Het onvoorspelbare consolidatiegedrag is van grote invloed op de stabiliteit van de grondconstructies. Door uitvoering van metingen en een zorgvuldige interpretatie van die metingen kan een goed inzicht worden verkregen in de werkelijke toestand van de ondergrond in de aanleg- en de vulfase van het depot.

Doel monitoring

Het doel van het monitoringssysteem is de registratie van de waterspanningen in de holocene lagen tot 7 meter onder de aan te leggen ringdijk.

Opzet monitoringssysteem

Vanwege de hoge meetfrequentie over een lange periode en de bereikbaarheid van het depot had een geautomatiseerd monitoringssysteem de voorkeur. De investeringen in de automatische data-acquisitiesystemen worden dan terugverdiend door een sterke reductie van de meetkosten. Als sensor is voor de Vibrating Wire Piezometer (VWP) gekozen.

Uitvoeringswijze monitoringsysteem

De installatie van het monitoringsysteem heeft plaatsgevonden nadat de ringdijk tot ongeveer 1 meter boven het wateroppervlak was opgehoogd. Het data-acquisitiesysteem bestaat uit een aantal meetstations met de volgende voorzieningen:
-    Een datalogger
-    Een aansturingeenheid voor de trillende snaar sensoren.
-    Een barometersensor.
-    Een GSM-telefoonverbinding voor het overzenden van de meetgegevens.
-    Een zonnepaneel met accu voor de energievoorziening.

De meetstations zijn op de juiste hoogte gemonteerd op stalen buispalen. Na plaatsing van alle instrumentatie is onder maaiveld de bekabeling aangelegd. De meetresultaten kunnen worden binnengehaald en verwerkt voor invoer in de observatiemethode WASPAN van Deltares.

Met deze methode zijn de dijken langs het baggerspeciedepot succesvol en snel opgehoogd. Dit is het eerste grote monitoringsproject waarbij grote aantallen waterspanningsmeters zijn ingezet voor een on-line monitoringsproject.