Rheindeich

Als onderdeel van het Europese UrbanFlood-project is langs de Rijn nabij Emmerich, bij het waterschap Bislich-Landesgrenze, een locatie gezocht voor monitoring op piping. Uit een vijftal locaties is er een gekozen net stroomopwaarts van de stad Rees.

Instrumentatie

Ter voorbereiding op een dijkversterking is grondonderzoek uitgevoerd waarbij boringen en sonderingen zijn gemaakt in twee dwarsprofielen. Als monitoring zijn er gecombineerde waterspannings-, temperatuur- en tiltmeters geplaatst in beide doorsneden. Daarbij is in elke doorsnede een luchtdrukmeter geplaatst als referentie. Verder is binnendijks met een gestuurde verwarmbare glasvezelkabel aangebracht in de zandlaag, op variabele diepte. Het buitendijkse waterniveau wordt gemeten in de nabijgelegen vijver, via de grindlagen staat deze in contact met de rivier.

Het doel van de metingen is om de grondwaterstroming te traceren met behulp van de temperatuurmetingen, met aan de binnenkant van de dijk eventuele variaties daarin met behulp van de glasvezelkabel. Controle gebeurt door de waterspanningen, die ook gebruikt kunnen worden voor stabiliteitsanalyses. Met de tiltmetingen kunnen vervormingen worden gemeten.