Grondradar

Bij grondradar wordt op of vlakbij het maaiveld een pulsvormige golf opgewekt en de grond ingestuurd. De golf plant zich voort in de ondergrond en weerkaatst tegen objecten en grondlagen in de bodem. Op het maaiveld worden signalen opgevangen die informatie geven over de bodemopbouw. Met grondradar kan de laagdikte en de diëlektrische constante worden gemeten.