Scheurmeter

Een scheurmeter meet het verschil in breedte in een reeds ontstane scheur. Op die manier kan de groei of krimp worden gemeten. Dit kan op twee manieren. De eerste manier gebruikt een tweetal ankers met  daartussen een elektronische verplaatsingsopnemer. De ankers worden aan weerszijden van de scheur geplaatst en de verplaatsingsopnemer wordt bevestigd op de verbinding tussen de twee ankers en kan zo de verplaatsingen monitoren, zowel in situ als remote sensing. De tweede manier gebruikt twee plastic plaatjes, met daarop een grid. Door middel van overlapping kan handmatig worden afgelezen of de scheur groeit, krimpt of hetzelfde blijft. Ook bij deze methode worden twee ankers geplaatst met daartussen het overlappende grid.