total station

Een total station, ook wel tachymeter genoemd, bestaat uit een theodoliet (een hoekmeetinstrument uit de landmeetkunde) in combinatie met een afstandsmeter. Dit apparaat meet de horizontale richting, verticale hoek en de (schuine) afstand. Vanuit de schuine afstand kan de horizontale afstand worden berekend. De horizontale afstand in combinatie met de horizontale richting leveren een poolcoördinaat dat kan worden omgezet in een x/y coördinaat. Ook is het mogelijk om de hoogte te bepalen met een total station, door middel van een trigonometrische berekening. Met deze drie coördinaten (x, y en z) kan een 3D afbeelding worden gegenereerd van de ingemeten coördinaten.

De meettechniek wordt meestal ingezet om deformaties in het horizontale en verticale vlak te bepalen. Het tijdig signaleren van deformaties kan schade voorkomen. Vooraf wordt het meetobject voorzien van een aantal meetpunten, die tijdens het proces worden gemonitord. Er bestaat ook een automatisch total station, ook wel Robotic Total Station Monitoring System genoemd. Dergelijke total stations kunnen stand alone meten, met een continue monitoring. De maximaal toegestane deformaties kunnen hierbij opgegeven worden. Zo kan een melding worden gemaakt wanneer de maximaal toegestane deformaties optreden.