Dijkmonitoring voor beheer en versterken

Praktische kennis uit FloodControl IJkdijk

Doelgroep: adviseurs en beleidsmedewerkers (met een technische achtergrond), toetsers en ontwerpers (met een aansturende rol)

Deelnemers: 16

Instapniveau: hbo

Prijs: € 975

Aantal bijeenkomsten: 2

Examen: nvt

Locatie: Utrecht

Digitale wateropleidingen

Zelfstudie: 4 uur

Bijzonderheden: De ontwikkeling van deze cursus is mogelijk gemaakt door FloodControl IJkdijk. De cursus wordt uitgevoerd door Wateropleidingen.

Doel

Voor een beter en actueel inzicht in de conditie van je dijk is de inzet van data- en informatietechnologie en systemen van grote meerwaarde. De resultaten van FloodControl IJkdijk onderzoek hebben dit het afgelopen decennium laten zien.

Tijdens de cursus leer je hoe je metingen en  informatiesystemen in kunt zetten in de verschillende fasen van het dijkbeheer en bij versterking. Deze informatie leidt tot een betrouwbare en navolgbare beoordeling en tot een geoptimaliseerd versterkingsontwerp. Zo kun je je handelingsperspectief verbeteren en kosten efficiënter werken.

Na het volgen van de cursus weet je welke mogelijkheden er zijn om beter gebruik te maken van beschikbare data- en informatiesystemen. Je weet hoe je een meetplan kunt opstellen en welke technieken beschikbaar zijn. We nemen je mee in de informatievraag en projecteren dit op de hele beheercyclus.

Vorm

In de cursus licht de docent aan de hand van voorbeelden toe hoe je de ontwikkelingen in data- en informatietechnologie in het werk kan integreren en als waarde kunt toepassen. Daarnaast zet de docent casuïstiek in om de verschillende onderwerpen te illustreren. Je discussieert met de docent en mededeelnemers over de mogelijkheden die data en informatie bieden voor je eigen dijken en op welke manier deze wijze van werken ingebed kan worden in je organisatie.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Succesvolle strategieën om aan dijkinformatie te komen, welke winst is te behalen, welke problemen er spelen
  • Het opzetten van een goed meetplan
  • Beschikbare meettechnieken en instrumenten
  • Het interpreteren en bij elkaar brengen van data en informatie over waterkeringen
  • Welke data is waardevol en betrouwbaar, wanneer is de informatie voldoende voor de verschillende beheerfasen (beheer en onderhoud, toetsing, versterken, calamiteitenzorg)
  • Hoe deze informatie te integreren in het beheerproces

Ontwikkelcommissie

Harm Aantjes (Deltares), Peter Jansen (Waternet), Andre Koelewijn (Deltares), Martin van der Meer (Fugro), Rob van Putten (Waternet), Wouter Zomer (Stichting FloodControl IJkdijk)

Inlichtingen

Meer informatie over de cursus en de mogelijkheid tot inschrijven vindt u via de website van Wateropleidingen. Ook kunt u contact opnemen met Ingrid Hilwerda, tel: (030) 60 69 411 of per mail: ingridhilwerda@wateropleidingen.nl