Inverted pendulum

De omgekeerde slinger/pendule wordt gebruikt om zijwaartse beweging te monitoren. Hierbij wordt een stalen draad aan een vast punt bevestigd waarbij het andere uiteinde aan de bovenkant vrij kan bewegen. Door middel van een boei in een bak met vloeistof blijft de draad op spanning en verticaal. Deze methode wordt toegepast om de zijwaartse interne bewegingen van waterkeringen te meten. De monitoring kan ook op afstand worden uitgevoerd met gebruik van een telependule. De meetnauwkeurigheid is groot, maar het meetbereik is wel beperkt.