Multi spectrale camera

Multispectrale fotografie is een meetmethode voor het opsporen van vegetatiestress, nog voordat met het blote oog effecten van stress zichtbaar zijn. Bij de meting wordt het door de vegetatie weerkaatste zonlicht in 4 kleuren (blauw, groen, rood en nabij-infrarood (onzichtbaar voor het menselijk oog)) separaat digitaal gefotografeerd. De reflectie in het nabij-infrarode domein is een gevoelige maat voor de vitaliteit van de vegetatie. Vitale vegetatie reflecteert veel nabij-infrarood licht, gestreste vegetatie weinig. Metingen kunnen bijvoorbeeld uitgevoerd worden met een onbemand vliegtuig of vanaf een vast punt.