Meettechnieken

Dit hoofdstuk richt zich op de mogelijkheden van meettechnieken. Voor u is een overzichtstabel gemaakt welke meettechniek geschikt is per faalmechanisme en in welke fase van de levencyclus welke meettechniek ingezet kan worden.

Meettechnieken zijn te onderscheiden in vier categorieën die bepaald worden door de plaats waar deze zijn geïnstalleerd. We onderscheiden: in de dijk (in-situ), op of naast de dijk (close range), vanuit de lucht (airborne) of vanuit de ruimte (spaceborne).

Lees meer »