Fasen in integratie dijkmonitoring

Rondom integratie van dijkmonitoring zijn drie stappen te onderscheiden. Er sprake van een cyclische benadering met een planvoorbereidende of evaluerende fase, een uitvoerende fase en een beheer- of nazorgfase. Deze drie stappen vormen voor een beheerder de levenscyclus van een dijk en geven inzicht in de vraag naar informatie.

Planvoorbereidende of evaluerende fase

Aan welke veiligheidseisen moet de dijk voldoen en welke informatie is nodig in welke fase om dit inzicht te verkrijgen. Zijn er andere aspecten of ontwikkelingen die maken dat er aanvullende randvoorwaarden gelden?

Uitvoerende fase

Het opstellen van een informatiestrategie is een belangrijke stap. Dit resulteert in een monitoringsplan met de uitwerking van de keuze van de monitoringstrategieën. Er wordt bepaald voor welke fase van beheer welke informatie nodig is om beslissingen om in te grijpen te kunnen nemen. De dijkmonitoringsprojecten die nu worden gerealiseerd, komen vaak tot stand met een marktbenadering en aanbesteding.

Beheer- of nazorgfase

Het beheerplan continueert het inzicht in de conditie van de  dijk en geeft de handvatten om de dijk duurzaam te beheren en te anticiperen op ontwikkelingen of  factoren die op termijn een wijziging geven in de eisen.

(Staartjes fotografie Deventer)