DAM

DAM (Dijksterkte Analyse Module) is een softwarepakket, waarmee sterkteberekeningen van dijken geautomatiseerd worden uitgevoerd. DAM is ontwikkeld door Deltares met en voor STOWA voor alle waterschappen. De software kan worden gedownload via de website van Deltares

Voor een analyse van de dijksterkte kunnen vier stappen worden onderscheiden. Deze stappen worden altijd, onafhankelijk van het type vraag, doorlopen. Het type vraag is globaal onder te verdelen in beheersvragen, beleidsvragen, formele toetsingen en vragen ter ondersteuning van de calamiteitenzorg. Dit is visueel weergegeven in de volgende figuur. De stappen worden van onder naar boven doorlopen.
 
De eerste stap is het verzamelen van basisgegevens. Onder basisgegevens wordt de ruwe data uit landmeetkundig, geohydrologisch en grondmechanisch onderzoek verstaan. In de tweede stap wordt de data geschematiseerd en klaargezet voor de berekeningen. De schematisatie is sterk afhankelijk van de te beantwoorden vraag. Daarnaast geldt hoe meer informatie aanwezig is, hoe nauwkeuriger de schematisatie. In de derde stap worden de berekeningen uitgevoerd. In de laatste stap vindt een analyse van de rekenresultaten plaats waarna deze kan worden gevisualiseerd en gecommuniceerd.

DAM voert automatisch de analyses voor het bepalen van dijksterkte uit en is generiek opgezet. Dat wil zeggen dat gemakkelijk andere rekenmodules of andere softwareapplicaties op het systeem kunnen worden aangesloten. Onder ‘rekenmodellen’ is te zien voor welke faalmechanismen DAM nu gebruik kan worden gemaakt.

Analyse en communicatie

Communicatie van de analyseresultaten kan op verschillende wijze plaatsvinden. De resultaten kunnen, afhankelijk van het doel, worden:
-    geëxporteerd naar een GIS omgeving
-    beschreven in een rapportage
-    gecommuniceerd via een webapplicatie
-    ander communicatieplatform in onderling overleg te bepalen


Modulaire opzet

De architectuur van het dijksterkteplatform wordt gekenmerkt door een modulaire opbouw, waarbij alle rekenharten op zich staan en de koppeling tot stand komt door de juiste "stekkers" te programmeren. Dit maakt de software flexibel en breed inzetbaar. Deze opzet past ook in de architectuur van de modulaire opzet van de software ontwikkeling bij Deltares.