Hellingmeter

Een hellingmeter wordt gebruikt om lokaal in twee axiale vlakken de helling te meten. De vlakken staan hierbij loodrecht op het oppervlak van de grondplaat van het meetinstrument. Deze meettechniek kan worden toegepast bij zetting van de grond en ook bij het monitoren van de vervorming in waterkeringen tijdens uitvoeren van werkzaamheden.

Met de naamgeving kan enige verwarring ontstaan: soms worden dergelijke instrumenten aangeboden als “inclinometers”, maar wanneer er een reeks van dergelijke hellingmeters op korte afstand van elkaar met een flexibele kabel worden gekoppeld, dan vormen deze nog niet het equivalent van een hellingmeetbuis. Dit is alleen het geval alleen bij rigide koppelingen. Overigens kunnen de metingen nog steeds bruikbaar zijn als indicatie van beweging