2021

Op deze pagina vindt u verslagen van de workshops in 2021. Door te klikken op de titel van een workshop krijgt u het verslag van die workshop te zien. 

Lunchlezing: StabiAlert

Op donderdag 18 februari 2021 vond de eerste online lunchlezing plaats over StabiAlert. Tijdens deze lunchlezing is er uitleg gegeven over het ontstaan van StabiAlert. Verder is er uitleg gegeven over hoe StabiAlert wordt toegepast aan de hand van projecten. 

Schadedetectie

Op de donderdag 22 april 2021 vond de eerste online workshop plaats over schadetectie. Deze workshop is georganiseerd in samenwerking met Jan-Willem Nieuwenhuis van het Waterschap Noorderzijlvest. Tijdens deze presentatie wordt toegelicht hoe dijkmoniotoring is toegepast bij het Waterschap Noorderzijlvest in het kader van schadedetectie. Eerst wordt er ingegaan op de Ommelanderzeedijk (Eemshaven-Delfzijl) en hoe een dijkmonitoringsplan wordt opgesteld. Vervolgens wordt er verteld over de datawinning. Verder komen in de presentatie onder andere de Lauwersmeerdijk en het windpark Oostpolderdijk aan bod. 

Meten en monitoren binnen het Interreg project Polder2C’s en in het Living Lab Hedwige Prosper polder (LLHPP)

Op donderdag 10 juni 2021 vond er een workshop plaats over het project Polders2C's en het Living Lap Hedwige Proper polder. Deze workshop is georganiseerd in samenwerking met André Koelewijn en Davy Deprijter. Tijdens deze workshop is er verteld over het onstaan van het Living Lap Hedwige Prosper polder en voor welke onderzoeken deze gebruikt wordt. Verder wordt er in deze workshop dieper ingegaan op het meten en monitoren van verschillende proeven die zijn uitgevoerd op de dijk.

Waterschap Hollandse Delta: Voorne-Putten

Op donderdag 8 juli 2021 vond er een workshop plaats in samenwerking met Rachid Abraimi en Bastiaan Los van het Waterschap Hollandse Delta. Tijdens deze workshop wordt er ingezoomed op traject 20-3 bij Voorne-Putten. Op dit traject zijn verschillende vlakdekkende metingen uitevoerd en deze worden verder toegelicht in de workshop. Verder wordt er ook ingegaan op de samenwerking en het proces dat is doorlopen van dit project.