Convergentie opnemer

Deze opnemer meet het verschil in afstand tussen twee meetpunten om te bepalen of de punten naar elkaar toe of van elkaar af bewegen. Een dergelijke opnemer wordt alleen toegepast als er rond de waterkering een kunstwerk is. Ten opzichte van het kunstwerk kan dan de relatieve verplaatsing worden gemonitord.