2024

Op deze pagina vindt u verslagen van de workshops in 2024. Door te klikken op de titel van een workshop krijgt u het verslag van die workshop te zien.

Workshop Dijkmonitoring (in voorbereiding op) versterkingsprojecten

Op woensdag 31 januari organiseerde het Netwerk Dijkmonitoring in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel, STOWA en het HWBP een interactieve workshop over Dijkmonitoring (in voorbereiding op) versterkingsprojecten: haal meer uit je peilbuis.

De presentaties die gegeven zijn tijdens deze workshop vindt u hieronder:

Workshop Dijkmonitoring en Artificial Intelligence

Op dinsdag 26 maart organiseerde het Netwerk Dijkmonitoring samen met DigiShape een workshop over dijkmonitoring en Artificial intelligence. Dit deden zij in samenwerking met TUDelft, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, AI Annotatielab, Deltares en HKV. 

De presentaties die gegeven zijn tijdens deze workshop vindt u hier. Het verslag van de workshop wordt nog aan gewerkt en zal zo snel mogelijk ook hier gedeeld worden.