Colijnsplaat

Op Noord-Beveland, nabij de Zeelandbrug, is een dijkvak aanwezig waar over een beperkte afstand in de sloot achter de dijk bij vrijwel elk hoogwater zand meespoelde met het kwelwater. Jaarlijks haalde het waterschap hier enkele vrachtwagens zand weg. Na installatie van een regelbare drainagebuis, een in de IJkdijk beproefde techniek, is de instroom van zand in de sloot bij hoogwater gestopt als het systeem actief is. De mate van activering van dit zogenoemde Dijk Monitoring– en Conditioneringssysteem (DMC) is inmiddels afgeregeld op de waterdrukken in de dijk.

Instrumentatie

In de buis worden op één plaats, die representatief is voor de gehele buis, de waterdruk en de temperatuur gemeten.

Eindresultaat

Gekoppeld aan visuele inspecties is het systeem inmiddels zodanig afgeregeld dat het zandtransport (piping-proces) geheel gestopt kan worden doordat de aandrijvende kracht (de waterdruk) wordt weggenomen door de buis – mits deze actief is. Wanneer het systeem  wordt uitgeschakeld, dan treedt het zandtransport als vanouds op. Dit vormt een succesvol voorbeeld van de directe koppeling van waarnemingen (visueel en instrumenteel) aan maatregelen waarmee een ongewenste situatie (piping) effectief wordt bestreden.

Bijzonderheden

Inmiddels is de DMC buis een operationeel standaard product.