Tools

Op dit Kennisplatform Dijkmonitoring hebben we een aantal methoden en software programma’s opgenomen die gebuikt worden als hulpmiddelen bij het voorbereiden en realiseren van dijkmonitoring. Deze hulpmiddelen hebben een praktisch doel. Voor dit platform hebben we een selectie gemaakt van hulpmiddelen die bij de reeds gerealiseerde dijkmonitoringsprojecten van meerwaarde bleken. Sommige tools zijn ontwikkeld binnen het Flood Control IJkdijk kennisprogramma (zoals het DDSC), anderen kennen een eigen ontwikkelgeschiedenis maar bleken nuttig bij de (pilot) projecten (Fews-Dam).
Op de subpagina’s worden de Tools individueel besproken. De voorwaarden voor het gebruik zijn verschillend. Meer informatie kan bij de uitgever van de betreffende tool worden verkregen.

Hoogwater Blitterswijck inspectie dijkwachten (Guus Schoonewille fotografie)