Seismiek

Een methode om seismiek in te zetten bij monitoring is door actief een trilling te genereren en te registreren. Er worden verschillende golven gegenereerd. Oppervlaktegolven bewegen deels door de ondergrond en geven zo tot ongeveer 30 meter diepte (diepte van het Pleistoceen in West Nederland) een grondprofiel, wanneer ze aan het oppervlak worden gemeten. Diverse afzettingen (veen, klei, zand) beïnvloeden namelijk het verloop van de golfbeweging. Op deze manier kunnen oude geulen in de ondergrond worden opgespoord. Deze oude geulen zijn gevuld met zand. Hierdoor kunnen deze geulen in voorkomende gevallen voor interne erosie zorgen waardoor piping kan ontstaan.