Pilot Dayulan

Dit pilotproject is uitgevoerd door AGT Nederland, Deltares en TNO in samenwerking met de Chinese overheid, de YRCC (Yellow River Conservancy Commission) De locatie van dit pilotproject is langs de Yellow River (黃河) en is in 2012 uitgevoerd.

Het rivierniveau op dit punt van de Yellow river zal stijgen als gevolg van de opening van het reservoir stroomopwaarts (Xiaolangdi dam) tijdens het begin van het regenseizoen.

Instrumentatie

Er zijn twee bedreigingen van deze locatie: erosie aan de teen van de dijk en macrostabiliteit. Om dit te monitoren zijn de volgende sensoren geplaatst:
-    Waterspanningsmeters, type GeoBeads (Alert Solutions)
-    Optische glasvezels ingeweven in een geotextiel, type GeoDetect (TenCate).

De metingen vanuit de GeoBeads dienen als input voor de Dijk Analyse Module (DAM). De gecombineerde meting van spanning en temperatuur in een enkele strook geotextiel helpt de opsporing van kritieke gebeurtenissen langs de dijk.
Het doel van de optische sensoren is vooral de detectie en de lokalisatie van beweging van grond en stenen langs de teen van de dijk.
Er zijn op twee niveaus sensoren geïnstalleerd:
-   Een overeenkomstig met de hoogste waterstand op het tussenliggende platform.
-   Een langs het geërodeerde deel van de hoofddijk

Op basis van de tijdreeksen van de GeoBeads, blijkt dat de infiltratiediepte zeer hoog is. De krib reageert zeer direct op de verandering van het waterpeil in de rivier.

Optische glasvezel
De resultaten van de GeoDetect toont een verhoging van de vervorming van het tussenplatform. De oorzaak van de vervorming wordt veroorzaakt door het aanbrengen van de stenen na de installatie van de sensoren.