Kinderdijk - Schoonhovense Veer

Dit project is onderdeel van de POVM en is het ingezet in de uitvoeringsfase van het traject Kinderdijk – Schoonhovense Veer. Het gaat hier om een buitenwaartse versterking met een relatief grote bruto ophoging van circa 10 m die in circa 1,5 jaar wordt gerealiseerd. Het vak is in te delen in twee verschillende secties. Er is een sectie met verticale drains en er is een sectie zonder. In dit project zijn zakbaken geplaatst ter plaatse van de buitenteen, knikpunt buitentalud, buitenkruinlijn en binnenkruinlijn voor iedere raai. Verder zijn er ook waterspanningsmeters geplaatst op meerdere dieptes. Deze zijn geplaatst na het aanbrengen van een drainagelaag van 1 meter dikte en na het plaatsen van de drains. Als laaste is er één hellingmeetbuis geplaatst op een potentie bedreigd gebied.

Er is sprake van een voor de gebruikers waardevol systeem, dat echter belangrijke tekortkomingen kent door het ontbreken van goede nulmetingen. Bij de onderlinge vergelijking van de resultaten van de eenvoudige en de uitvoerige beoordelingsmatrices valt het op dat het eerste kwaliteitsaspect, over de informatiebehoefte, bij een nadere uitsplitsing op onderdelen en motivatie daarbij een stuk lager scoort dan bij de eerste indruk. In hoeverre dit een probleem vormt, hangt echter af van de projectspecifieke vereisten.