Meettechnieken & toepassingen

Het opzetten van een monitoringsysteem bevat de keuze voor een meettechniek. Meettechnieken bestaan uit sensoren (geplaatst in, op of onder de dijk, aan de oppervlakte, of op afstand) die relevante parameters meten. De sensoren geven informatie over het gedrag van de dijk (bijvoorbeeld waterspanning, vervormingen, temperatuur, elektrische geleidbaarheid). Hieronder worden de verschillende meettechnieken toegelicht en gecategoriseerd naar faalmechanisme en fase van de levenscyclus van een dijk.

Naast de meettechnieken worden als onderdeel van een monitoringssysteem nog data-analysesystemen en data-opslagsystemen onderscheiden. Data-analysesystemen transformeren data tot informatie door het toepassen van bewerkingsslagen, modellering en visualisatie. De meettechnieken genereren data en zijn input voor data-analysesystemen. Data-opslagsystemen regelen het traject van dataverzameling, -transport, -opslag en het opnieuw beschikbaar stellen van bewerkte data. Een voorbeeld is het Dijk Data Service Centrum (DDSC).