Drukopnemer

Een drukopnemer meet de totaalspanning in de grond. Aangevuld met een waterspanningsmeter (soms geïntegreerd in de drukopnemer) kan daarmee de effectieve spanning worden bepaald. Een drukopnemer bestaat uit twee parallelle stijve platen met daartussen een vloeistof waarvan de druk bepalend is voor de meting.

Het is in de praktijk lastig gebleken om een evenwicht te vinden in de toegepaste druk, en de omvang en stijfheid van het instrument, dit mede in relatie tot de aanbrengmogelijkheden. Een klein instrument is met weinig verstoring aan te brengen, maar kent een grote meetonnauwkeurigheid. Met een groter instrument valt nauwkeuriger te meten, maar is moeilijker aan te brengen en beslaat een relatief groot oppervlak. Daarnaast wordt de meting beïnvloed door de in het instrument toegepaste druk en de stijfheid van het gebruikte materiaal