Digitale camera

Met een digitale camera kunnen opnamen gemaakt worden waarmee veranderingen of bijzonderheden kunnen worden vastgelegd. Dat kan op gezette tijden of continu. Een camera kan gemakkelijk worden ingezet vanaf een vast punt, bij visuele inspecties, of vanuit de lucht. Het maken van luchtfoto’s is de oudste toepassingsvorm van remote sensing. Er worden foto’s gemaakt van de dijk door een object dat hoog in de lucht vliegt. Dat kan een vliegtuig of helikopter zijn, maar ook een Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) of drone. Vaak wordt de inzet van een gewone digitale camera gecombineerd met andere opnames, zoals infrarood.

De digitale camera kan ook als een tweetal worden ingezet, om met behulp van markers op de waterkering de verplaatsingen te kunnen monitoren. Deze opstelling levert een stereobeeld op. Deze methode wordt vaak gebruikt als de te verwachten verplaatsingen groot zijn. De locaties van de markers in x,y,z-formaat leveren een driedimensionaal beeld op van de verplaatsing als de registraties van de camera in de tijd verwerkt zijn.