Glasvezel

Een glasvezelkabel (optical fibre) is een glazen of plastic golfgeleider met een diameter van ongeveer 0.1 mm die het mogelijk maakt om licht over kilometers lengte te sturen. De glasvezelkabel wordt in een lus aangelegd in de waterkering. Door te kijken naar verandering in de frequentie van de lichtbundel die erdoor heen wordt gestuurd, kan er door een computer berekend worden waar de vervorming plaatsvindt en hoe groot deze is. Wanneer de relatieve verplaatsing sterk afwijkt, worden maatregelen in werking gesteld om de waterkering beter te monitoren. Om de glasvezelkabel beter te kunnen laten functioneren, kan hij ook in een geotextielmat worden geplaatst, zodat de kabel niet door de slappe grond kan snijden. Hierbij kunnen de vervormingen nauwkeuriger gemeten worden en levert de mat tevens een extra versteviging aan de waterkering. Een nadeel is dan wel dat alleen een betrekkelijk dunne coating kan worden ingewoven, waardoor er altijd een betrekkelijk kwetsbare kabel moet worden toegepast. Voor waterkeringen wordt soms gebruik gemaakt van een glasvezelkabel om vervormingen te meten, maar de glasvezel kan ook worden gebruikt als temperatuurmeter. Door temperatuurverschillen te meten kan er worden gemonitord waar water door de waterkering stroomt. Hiermee kan kwel, en ook overmatige kwel leidend tot erosie (piping) worden aangetoond.