Hellingmeetbuis

Een hellingmeetbuis is een monitoringsapparaat om vervormingen in de horizontale richting te meten. Hiertoe wordt een verticale pijp in de ondergrond aangebracht tot in een onvervormbare laag, in Nederland meestal een Pleistocene zandlaag. Door middel van een sonde wordt de toename van de hoekverdraaiing bepaald per lengte-eenheid en zodoende de verplaatsing per lengte-eenheid. Door meerdere metingen in de tijd uitvoeren kan de totale verplaatsing worden bepaald. De Engelse term voor dit instrument is inclinometer, een term die vaak ook in het Nederlands wordt gebruikt.

De casing van een inclinometer kan worden geplaatst in een boorgat met grout of weggedrukt worden door een sondeermachine. Wanneer de casing wordt geplaatst in een boorgat, zal de grout zo samengesteld zijn  dat het de samenstelling van de grond eromheen nabootst. Dit is niet nodig bij wegdrukken. De punt van de inclinometer wordt dusdanig diep geïnstalleerd dat deze niet wordt beïnvloed door het verplaatsen van de grond. Grondverplaatsing zorgt voor de verplaatsing van de inclinometer. Deze meet de snelheid, diepte en grootte van deze verplaatsing door de huidige data te vergelijken met de startwaarden uit het begin toen de inclinometer werd geplaatst.

Hellingmeetbuis met micro-elektronica: SAAF-Inclinometers worden gebruikt om de helling in twee onderling loodrechte richtingen te kunnen meten. Dit wordt voornamelijk toegepast in de monitoring van laterale grondbeweging. Vooraf wordt een buis met daarin een inclinometer in de grond geplaatst. Wanneer de grond eromheen beweegt zal de inclinometer uitslaan en verplaatsing detecteren. Deze kunnen worden toegepast bij grondverschuivingen, instabiele hellingen, dammen, oevers, ophogingen en het meten van afwijkingen in kunstwerken. Trillingen en bewegingen kunnen op deze manier real-time (in situ) of near-real time (over internet) worden gevolgd.