Boringen

Een goed uitgevoerde boring haalt ongeroerde monsters uit verschillende grondlagen. De omhooggehaalde grond wordt eerst visueel geïnspecteerd, maar wordt vervolgens vaak ook voor nadere inspectie naar een laboratorium gebracht. In het laboratorium worden classificatieproeven uitgevoerd. Voorbeelden zijn volumegewichtsbepaling, korrelverdelingsbepalingen en bepalingen van de vloeigrens. Met deze proeven kan de grond worden geclassificeerd en geïdentificeerd