Gambsheim

Aan de Franse kant van de Rijn tussen Straatburg en Iffezheim word circa 38 km dijk gemonitord middels glasvezelkabels. VNF (Voies Navigables de France) is de eigenaar van de Franse waterwegen. Aan de Franse kant van de Rijn, is VNF de eigenaar van de linkeroever dijken tussen Gambsheim en Iffezheim.

In 2006 is in Frankrijk de Waterwet van kracht geworden. Deze wet zegt dat deze dijken een efficiënt toezicht/monitoringssysteem moeten hebben om afwijkingen op te sporen in de vorm, het gedrag en in de tijd.

De doelstellingen van het nieuwe monitoringssysteem zijn de volgende:
-    Het inzetten van een monitoringssyteem dat zowel mechanische als op lange termijn het hydraulische gedrag van de dijken monitort om hun veiligheid te garanderen.
-    Het optimaliseren van onderhoudswerkzaamheden door het onderhoud te verminderen
-    Een waarschuwingssysteem om de dijkeigenaar te waarschuwen bij mogelijke calamiteiten

Instrumentatie

Een van de randeisen van de opdrachtgever was dat er maar op een locatie een glasvezelkabel in de dijk mocht worden aangebracht. Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek is besloten om de glasvezelkabel aan te brengen in de binnenberm op 1 meter diepte.

Er is gekozen voor Distributed temperatuurmetingen (DTS) door optische vezels met de passieve methode (geen verwarming van de glasvezelkabel). Deze glasvezelkabel zal zorgen voor een continue lekkage detectie en een vroegtijdige opsporing van interne erosie.

Verder worden er elke 10 jaar bathymetrische en topografische metingen uitgevoerd van de waterkering. Hiermee wordt het mechanisch gedrag van de waterkering bepaald.

Eindresultaat

De kabels zijn in november 2013 gelegd en er zijn nog geen metingen uitgevoerd.

Bijzonderheden

De kabels zijn gelegd met een speciaal voor dit doel aangepaste sleuvengraver. Hierdoor was het mogelijk om circa 1300 meter kabel per dag aan te leggen.