Dichtheidsmeter

Een dichtheidsmeter kan worden gebruikt om te bepalen hoeveel deeltjes er in water rondzweven. Dit zegt iets over erosie. Door een lichtstraal op het te onderzoeken water te richten, kan met behulp van twee andere sensoren gemeten worden hoeveel licht er wordt gereflecteerd en hoeveel licht er aan de andere kant van het water doorschijnt. Dit kan gecorreleerd worden aan de hoeveelheid vaste deeltjes in het water. Indien na het nemen van verschillende monsters in de tijd een toename van vaste deeltjes optreedt, kan dit duiden op piping of andere vormen van uitspoeling van gronddeeltjes van onder de waterkering.