Spoorboekje Implementatie Dijkmonitoring

We zijn blij aan te kunnen kondigen dat de publicatie van het Spoorboekje Implementatie Dijkmonitoring eind juni/begin juli verwacht wordt! Deze wordt onder andere hier op de website gedeeld.

In de uitgave van 14 juni van het Land + Water magazine kan al een artikel over het Spoorboekje gelezen worden. 

 

Kennisplatform Dijkmonitoring

Dijkinformatie voor beheer en versterking. 

Dit Kennisplatform is een tool voor beleidsmakers, waterbeheerders, adviseurs, wetenschappers en ontwerpers om concreet met ontwikkelde kennis, kunde en technieken op het gebied van dijkmonitoring te werken, in de praktijk van beheer, onderhoud en versterking van dijken; kortom de hele levenscyclus.

Dijkmonitoring wordt meer en meer toegepast. Om kennis en ervaringen uit te wisselen is het Netwerk Dijkmonitoring opgericht. Het Netwerk Dijkmonitoring organiseert elk jaar verscheidene workshops met steeds aandacht voor een ander onderwerp binnen dijkmonitoring. Het jaarprogramma van het Netwerk Dijkmonitoring is hier te downloaden. De verslagen van vorige workshops zijn hier te vinden. 

De kennis en gebruikerservaringen met het toepassen van dijkmonitoring die in de afgelopen jaren is ontwikkeld hebben we voor u verzameld en gebundeld. Aan de hand van een nadere uitleg in gerealiseerde projecten toegepaste technologieën leert u meer over dijkmonitoring, middels gevalideerde innovaties. U leert welke monitoringstechnieken toegepast kunnen worden bij het oplossen van vraagstukken tijdens de verschillende fasen van de levenscyclus voor dijken (ontwerp, beheer en onderhoud, beoordelen, versterken of calamiteiten).

U vindt op deze website ook een stappenplan waarin uitgelegd wordt hoe u zelf aan de slag kunt gaan met dijkmonitoring. In de cursus "Dijkmonitoring voor beheer en versterken” wordt u in concrete werkpakketten en cases aangeboden hoe u zelf aan de slag kunt met de ontwikkelde kennis. Daarbij wordt ook het Kennisplatform Dijkmonitoring ingezet.

Volg ons ook via LinkedIn om op de hoogte te blijven van de laatste updates over de activiteiten van het Netwerk Dijkmonitoring: https://www.linkedin.com/company/netwerk-dijkmonitoring

 

In de onderstaande infographic staat meer informatie over het Dijk Data Service Centrum (DDSC), waarmee ingewonnen data en informatie tijdens dijkmonitoring kan worden opgeslagen en ontsloten.

 

Workshop bodemstructuurvorming bij dijken

Ontwikkelingen in kennis en monitoring aan de hand van praktijkvoorbeelden

Op woensdag 2 oktober van 14:00 uur tot 17:00 uur organiseert het Netwerk Dijkmonitoring een workshop over structuurvorming in bodems van dijken. De meetbaarheid hiervan, voorspelbaarheid en beïnvloedbaarheid staan hierbij centraal.

Lees meer »