Kennisplatform Dijkmonitoring

Dijkinformatie voor beheer en versterking.

Dit Kennisplatform is een tool voor beleidsmakers, waterbeheerders, adviseurs, wetenschappers en ontwerpers om concreet met ontwikkelde kennis, kunde en technieken op het gebied van dijkmonitoring te werken, in de praktijk van beheer, onderhoud en versterking van dijken; kortom de hele levenscyclus.

Stichting FloodControl IJkdijk heeft de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek verricht naar de ontwikkeling en toepassing van in de praktijk toepasbare innovaties op het gebied van waterveiligheid, waaronder monitoring- en informatiesystemen, werkwijzen, datainterpretatie, etc.. Gevalideerde kennis en technologieën kunnen nu in de praktijk worden toegepast.

De kennis en gebruikerservaringen met het toepassen van dijkmonitoring die in de afgelopen jaren is ontwikkeld hebben we voor u verzameld en gebundeld. Aan de hand van een nadere uitleg in gerealiseerde projecten toegepaste technologieën leert u meer over dijkmonitoring, middels gevalideerde innovaties. U leert welke monitoringstechnieken toegepast kunnen worden bij het oplossen van vraagstukken tijdens de verschillende fasen van de levenscyclus voor dijken (ontwerp, beheer en onderhoud, beoordelen, versterken of calamiteiten).

U vindt op deze website ook een stappenplan waarin uitgelegd wordt hoe u zelf aan de slag kunt gaan met dijkmonitoring. In de cursus "Dijkmonitoring voor beheer en versterken” wordt u in concrete werkpakketten en cases aangeboden hoe u zelf aan de slag kunt met de ontwikkelde kennis. Daarbij wordt ook het Kennisplatform Dijkmonitoring ingezet.

Klik voor meer informatie over projecten en proeven uitgevoerd binnen het eerste- en tweede IJkdijkontwikkelprogramma eens op onderstaande infographics.

 


 

 


 

 

Foto: Installatie sensoren LiveDijk Eemshaven