GPS-deformatiemeter

Met GPS-ontvangers is het ook mogelijk om plaatsveranderingen aan het oppervlak te meten met een nauwkeurigheid van 1 à 2 mm. Dit wordt al enige jaren toegepast in aardbevingsgebieden in het westen van de  Verenigde Staten en sinds 2010 in een proefproject in New Orleans [Zeghal et al., 2010]. Bij dat laatste project zijn de kosten per meetunit teruggebracht van ongeveer US$ 12.000 naar ongeveer US$ 1500.