Grand Sluice, Boston, UK

De locatie is langs de westelijke dijk langs ‘The Haven’, direct stroomafwaarts van Grand Sluice in Boston (Groot Brittannië). Dit is op de grens van een betrekkelijk groot gebied dat in de 17e eeuw met Nederlandse kennis in cultuur is gebracht. De dijken, kanalen en de waterhuishouding zijn daarom redelijk vergelijkbaar met de Nederlandse situatie, maar met wat grotere afmetingen dan hier gangbaar en een getijverschil van 3 tot 6 meter. Daarnaast liggen de huidige veiligheidsstandaarden lager dan tegenwoordig in Nederland.

De betreffende dijk vertoont problemen met kleinschalige afschuiving aan de buitenteen; regelmatig schuift een moot grond met een volume van enkele tientallen kubieke meters af. Het belangrijkste onderzoeksdoel was om te bepalen om het hier betreft om lokale ondiepe afschuivingen of dat er ook sprake is van gevaar op dieper afschuivingen.

Instrumentatie

De navolgende instrumentatie is toegepast; GeoDetect glasvezelkabels verweven in geotextielmatten, met drie raaien met elk twee volautomatische hellingmeetbuizen (type ‘SAAF’, leverancier: Measurand). Bijbehorende waterspanningsmetingen (type ‘SAPP’, leverancier: Measurand). Een tweetal ‘traditionele’ waterspanningsmeters verdeeld over twee van de drie raaien en eveneens in twee van de drie raaien elk twee strengen GeoBeads.
 
De navolgende metingen zijn uitgevoerd; GeoDetect: temperatuur en rek gemiddeld over iedere meter. SAAF: lokale tilt over de gehele hoogte van een in stijve, glaciale klei verankerde buis, waarmee een verplaatsingsprofiel over de hoogte te krijgen is met continue metingen iedere voet (30,48 cm). SAPP en ‘traditionele’ waterspanningsmeters: waterspanningsmetingen. GeoBeads: waterspanningen, lokale tilt en temperatuur. De metingen zijn uitgevoerd in de periode april/juni 2011.

Eindresultaat

De meetresultaten van de verschillende instrumenten zijn geïnterpreteerd en hebben uiteindelijk aangetoond dat er geen gevaar is voor diepere glijcirkels.

Bijzonderheden

Bij dit meetproject worden veel parameters dubbel gemeten, waterspanningen lokaal zelfs drievoudig. Dit biedt in principe zéér goede mogelijkheden tot cross-validatie van de verschillende meettechnieken.