Laseraltimetrie

Bij Laseraltimetrie worden lasermetingen gebruikt om vervormingen in een waterkering op afstand te kunnen meten. Het is een van de meest gebruikte remote sensing-technieken voor het inspecteren van waterkeringen. Hierbij worden laserpulsen uitgezonden door een scanner die vervolgens van de teruggekaatste lasers een samengesteld beeld vormt van de meetpunten. De teruggekaatste lasers bieden namelijk informatie over de afstand in x, y en z richting. Wanneer deze geometrie door de tijd wordt vergeleken, worden vervormingen zichtbaar. De doorlooptijd van een scan is laag, waardoor acuut kan worden opgetreden in het geval van optredende vervormingen. De intensiteit van de teruggekaatste laserstraal kan aanvullende informatie leveren over het type grond.

Vaak wordt deze methode aangeboden onder de term LiDAR. Dit staat voor “Light Detection And Ranging”. Deze techniek maakt meestal gebruik van een vliegend platform, dus een vliegtuig of helikopter. Deze methode kan toegepast worden om deformaties te monitoren. Afstanden worden gemeten met behulp van een laser en met behulp van GPS informatie kunnen deze afstanden worden omgezet in een gedetailleerde kaart. Door middel van de reflecties (backscatter) kan er ook bekeken worden welke grondsoorten er aan het oppervlak liggen. De verplaatsingen kunnen met een nauwkeurigheid van circa 1 centimeter worden gemonitord