Krachtige IJsseldijk Krimpenerwaard

Dit project is onderdeel van de POVM en is het ingezet in de ontwerpfase van de IJsseldijk Krimpenerwaard. Circa 10 km van de dijk langs de Hollandse IJssel, aan de zijde van de Krimpenerwaard, tussen Gouderak en Krimpen aan de IJssel, niet te voldoen aan de veiligheidsnorm. Vrijwel het gehele beschouwde traject is daarbij als onvoldoende beoordeeld. Daarbij vormt het faalmechanisme binnenwaartse macrostabiliteit verreweg het grootste probleem.

Voor het monitoren heeft zich men hier gericht op de analyse van enkele delen van het traject, waarbij gebruikmakend van historische gegevens tot een scherper oordeel kon worden gekomen. Parallel aan deze ontwikkeling is een viertal dwarsdoorsnedes met grotendeels waterspanningsmeters geïnstrumenteerd om daarmee de respons op met name de wisselingen in de buitenwaterstand te monitoren.