LiveDijk Eemshaven

In het noorden van de provincie Groningen ligt de westelijke schermdijk van de Eemshaven. In deze eerste ‘Livedijk’ is in de periode 2009-2011 een praktijk experiment uitgevoerd met de toepassing van sensortechniek over een lengte van 600m dijk. Het project is uitgevoerd door stichting IJkdijk, STOWA en Waterschap Noorderzijlvest. Er zijn 59 sensoren geïnstalleerd, opgesteld in 4 raaien. Daarnaast is een temperatuurgevoelige kabel aangebracht. Het doel van de Livedijk Eemshaven was om te kijken hoe de sensoren werken in de praktijk.

Lees meer »