Voorkennisdag: Meten en monitoren

Meten en monitoren wordt steeds belangrijker. Daarom organiseren wij de dag voor de Kennisdag Inspectie Waterkeringen een Voorkennisdag Meten en Monitoren. Wij nodigen je van harte uit om op woensdag 18 maart 2020 in Burgers’ Zoo in Arnhem naar deze Voorkennisdag te komen.

NUT EN NOODZAAK

Tijdens de Voorkennisdag Meten en Monitoren op 18 maart 2020 besteden we aandacht aan het nut en de noodzaak van meten en monitoren aan dijken. Daarbij kijken we naar het verleden, het heden en de toekomst en gaan we in op hoe je tot een gedegen meet- en monitoringsstrategie kunt komen.

ERVARINGEN EN TOEPASSINGEN

De dag begint met een plenair gedeelte, waarin een aantal presentaties wordt gegeven. Professor Stefan Aarninkhof van de TU Delft gaat dieper in op het advies ‘Beter leren keren door veldmetingen en monitoring’ van het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) en het onderzoek dat nu wordt uitgevoerd aan de TU Delft gericht op meten en monitoren aan dijken. Eisse Luitjens, portefeuillehouder waterveiligheid van waterschap Noorderzijlvest, vertelt over zijn ervaringen met dijkmonitoring vanaf ontwikkeling tot concrete toepassing bij zijn waterschap.

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

’s Middags vinden diverse workshops plaats waarin meten, monitoren en hoe dat er concreet uitziet in de praktijk aan bod komen. Ook het interpreteren van verkregen data komt aan bod; omdat niet alle verkregen meetdata zomaar toe te passen zijn in de huidige modellen, wordt ook ingegaan op het gebruik van kunstmatige intelligentie.

We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan deze Voorkennisdag! Het belooft een erg inspirerende dag te worden. Zet 18 maart dus alvast in je agenda. We kijken uit naar je komst!

MEER INFORMATIE OF VRAGEN?

De Voorkennisdag is een initiatief van STOWA en het Netwerk Dijkmonitoring. 
Vragen? Stuur een e-mail aan [email protected] of [email protected].

Deelname aan deze dag is kostenloos. Aanmelden kan via https://www.stowa.nl/voorkennisdag

 

Kennisplatform Dijkmonitoring

Dijkinformatie voor beheer en versterking.

Dit Kennisplatform is een tool voor beleidsmakers, waterbeheerders, adviseurs, wetenschappers en ontwerpers om concreet met ontwikkelde kennis, kunde en technieken op het gebied van dijkmonitoring te werken, in de praktijk van beheer, onderhoud en versterking van dijken; kortom de hele levenscyclus.

Dijkmonitoring wordt meer en meer toegepast. Om kennis en ervaringen uit te wisselen is het Netwerk Dijkmonitoring opgericht. Het Netwerk Dijkmonitoring organiseert elk jaar verscheidene workshops met steeds aandacht voor een ander onderwerp binnen dijkmonitoring. Het jaarprogramma van het Netwerk Dijkmonitoring is hier te vinden. De verslagen van vorige workshops zijn hier te vinden. 

De kennis en gebruikerservaringen met het toepassen van dijkmonitoring die in de afgelopen jaren is ontwikkeld hebben we voor u verzameld en gebundeld. Aan de hand van een nadere uitleg in gerealiseerde projecten toegepaste technologieën leert u meer over dijkmonitoring, middels gevalideerde innovaties. U leert welke monitoringstechnieken toegepast kunnen worden bij het oplossen van vraagstukken tijdens de verschillende fasen van de levenscyclus voor dijken (ontwerp, beheer en onderhoud, beoordelen, versterken of calamiteiten).

U vindt op deze website ook een stappenplan waarin uitgelegd wordt hoe u zelf aan de slag kunt gaan met dijkmonitoring. In de cursus "Dijkmonitoring voor beheer en versterken” wordt u in concrete werkpakketten en cases aangeboden hoe u zelf aan de slag kunt met de ontwikkelde kennis. Daarbij wordt ook het Kennisplatform Dijkmonitoring ingezet.

 


Klik op onderstaande infographic voor meer informatie over het Dijk Data Service Centrum (DDSC), waarmee ingewonnen data en informatie tijdens dijkmonitoring kan worden opgeslagen en ontsloten.