2022

Op deze pagina vindt u verslagen van de workshops in 2022. Door te klikken op de titel van een workshop krijgt u het verslag van die workshop te zien. 

Infrarood metingen

Op dinsdag 19 april 2022 organiseerde het Netwerk Dijkmonitoring in samenwerking met Marian Booltink van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden een workshop over infraroodmetingen.

LiDAR technologie

Op woensdag 25 mei organiseerde het Netwerk Dijkmonitoring in samenwerking met het Waterschapshuis, BZIM, DMOW Vlaanderen en SJF Supports een workshop over LiDAR monitoring.