2018

Infraroodmetingen voor waterkeringbeheer

Op 6 juni 2018 vond in Tiel bij Waterschap Rivierenland de workshop Infraroodmetingen voor waterkeringbeheer plaats. In deze workshop zijn de technische principes van infraroodmetingen aan bod gekomen, hoe de meetresultaten gekoppeld kunnen worden aan dijkbeoordelingen in het kader van het WBI en werden de resultaten gepresenteerd van de meetcampagne tijdens het hoogwater van begin 2018.

Glasvezelmonitoring voor waterkeringbeheer

Op 27 juni 2018 vond de workshop Glasvezelmonitoring voor waterkeringbeheer plaats in Tiel bij Waterschap Rivierenland. In deze workshop zijn de technische principes van glasvezelmonitoring aan bod gekomen. Daarnaast zijn de resultaten van metingen met glasvezel gepresenteerd aan de aanwezigen. Ook is de State of the Art met betrekking tot glasvezelmonitoring gepresenteerd.

Drones en dijkinspecties

Op 2 oktober 2018 vond de workshop Drones plaats bij Waternet in Amsterdam. Tijdens de workshop zijn verscheidene onderwerpen aan bod gekomen, zoals de mogelijke toepassingen van drones als platform voor allerhande sensoren en meetapparatuur, de samenwerking tussen de inspecteur en drones en de obstakels die er zijn bij de implementatie van een dergelijke techniek.