Infraroodcamera

Infrarode straling is elektromagnetische straling die voor het oog niet zichtbaar is, met golflengten tussen de 780 nanometer en 1 millimeter. Binnen de remote sensing techniek wordt meestal gebruik gemaakt van het spectrum van 8 tot 13 micrometer. Een meetmethode om deze straling zichtbaar te maken is thermografie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een camera met optiek voor infrarood straling en een detector voor golflengte. De camera levert dan een visuele weergave van de heersende temperaturen. Hierin zijn de helderste tonen de warmste objecten en de donkerste tonen de minst warme. Door gebruik te maken van een kunstmatig kleurenschema, kunnen de warmteverschillen inzichtelijk gemaakt worden. In een waterkering kunnen op deze manier kwelstromen of fauna worden gedetecteerd.