Akoestische emissie

Akoestische emissie meet de geluiden die karakteristiek horen bij de energie die vrijkomt bij plotselinge scheurvorming binnen een materiaal. Oorspronkelijk werd deze methode gebruikt voor het opsporen van gaslekkages.