Stammerdijk

In het kader van Urbanflood is een proef uitgevoerd bij de Stammerdijk in het beheergebied van Waternet. Het project is gestart in december 2009 en is gerealiseerd in de regio Amsterdam, in nauwe samenwerking met Waternet, de regionale waterbeheer organisatie. Waternet is zeer geïnteresseerd in het concept van de digitale monitoring van dijken, niet alleen voor een Early warning System (EWS), maar ook om de regelmatige controle van de (regionale) waterkering te vergemakkelijken en zelfs voor de 6-jaarlijkse toetsing. Testlocatie de Stammerdijk ligt tussen de Muiderstraatweg en de Gaasperdammerweg in Diemen. De veenkade wordt met ruim 20 instrumenten nauwkeurig gemonitord. De monitoringsinstallatie is verdeeld over 2 raaien met 3 verticalen met waterspanningsmeters van het type GeoBeads. De instrumentatie is in grondputten afgewerkt en de data wordt met hoge frequentie draadloos verzonden. Het doel van de monitoring is de bepaling van het gedrag van de, voor Waternet typische, secundaire waterkering met gering verval (2-3m). In deze proef is met name de geschiktheid van de sensoren beschouwd in plaats van de traditionele meetapparatuur. Voorts is er in deze proef de invloed van de verschillende externe belastingen beschouwd, zoals de verkeersbelasting en scheepvaartbelasting. Met de inzet van monitoring onderzoekt Waternet actief of haar oordeel over delen van de secundaire keringen kan worden aangescherpt. Op basis van huidige inzichten zou een deel van de kades moeten worden afgekeurd. Aanvullend onderzoek met monitoring kan ertoe leiden dat delen van de kades alsnog kunnen worden goedgekeurd. Dit zou aanzienlijke besparingen tot gevolg hebben.

Met behulp van de GeoBeads is waterdruk, relatieve verplaatsing en de temperatuur gemeten. Tevens zijn er ook peilbuizen en waterspanningsmeters met loggers gebruikt om de waterspanning te bepalen. GeoBeads meten nauwkeuriger dan traditionele apparatuur. Kleine wisselingen in druk zijn beter te bepalen, de ruis is bij GeoBeads lager dan bij traditionele waterspanningsmeters. Voor Waternet is dit een reden om GeoBeads goed gevalideerd te zien, zodat zij deze zelf vaker kunnen inzetten. De verkeersbelasting heeft nauwelijks effect op de wateroverspanning. Dit komt mogelijk door de puinlagen die zich onder de verharding bevinden, waardoor er een grote spanningsspreiding plaatsvindt. Daarnaast was het moeilijk om de verkeerslast langdurig te laten plaatsvinden, zonder de doorstroming in het verkeer niet teveel te hinderen. Opvallend was dat de wateroverspanning ten gevolge van de verkeerslast instantaan was. De waterdruk liep niet langzaam op en verdween vrijwel direct na het verwijderen van de verkeerslast. De (relatieve) verplaatsingen zijn over 2 jaar binnen de 1 graad gebleven en veelal veroorzaakt door het eigen gewicht van de sensoren Het is een moeilijk te interpreteren parameter doordat de verplaatsing relatief en zonder richting is. De volgens oud-medewerkers van Waternet verwachtte dijkbewegingen door grote zandschepen zijn niet geregistreerd of waargenomen.