Schoonhovense Veer - Langerak

Dit project is onderdeel van de POVM en is het ingezet in de gebruiksfase van het traject Schoonhovense Veer - Langerak. In 2015 is er een dijkversterking uitgevoerd langs de Lek en hierdoor bleef er onvoldoende veiligheid tegen het faalmechanisme macrostabiliteit over. Dit komt doordat de intredeweerstand voor enkele zandpakketten aanzienlijk was verlaagd. Om de veiligheid te waarborgen is er gekozen voor een ontwerp waarbij de versterking voornamelijk bestaat uit een groot aantal ontlastputten die het grond water lozen op de binnendijkse sloot.

De monitoring is hier ontworpen met de volgende doelen:

  1. Verificatie van het geohydrologisch model
  2. Alarmering, om de beheerder in actie te laten komen als het systeem faalt
  3. Beheer, om bij dagelijkse omstandigheden te bepalen hoe snel veroudering optreedt, bijvoorbeeld door dichtvallen van de bronnen
  4. Bepaling van de waterbelasting op het poldersysteem

De helft van de ontlastputten is voorzien van een niveaumeter. Verder zijn er nog een enkele tientallen peilbuizen los van de bronnen aangebracht. Ook zijn er debietmeters aangesloten op de verzamelputten om de waterbelasting op het poldersysteem te kunnen monitoren.

Het dijkmonitoringssysteem is goed tot zeer goed passend bij de voor de in dit project vooraf vastgestelde monitoringsdoelen.