LiveDijk Willemspolder

Waterschap Rivierenland ontwikkelde in samenwerking met Stichting FloodControl IJkdijk de Livedijk Willemspolder, nabij IJzendoorn langs de Waaldijk. Zo’n 200 meter van de zomerkade is daar uitgerust met een kunststof geotextiel doek en er wordt intensief gemonitord om de effecten van piping bij een hoogwater goed te kunnen volgen. Intensief monitoren draagt bij aan beter begrip van het ontstaan en het gedrag van pipes en inzicht in de nuttige effecten van een aan te brengen geodoek. Er zal gedurende een tweetal jaren tijdens perioden van hoogwater gemeten worden.

Het onderzoek maakt deel uit van de ‘POV Piping’ van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Aan de proef wordt medewerking verleend door Dekker Zandbaggerbedrijf b.v. Deltares draagt zorg voor het ontwerp van en onderzoek tijdens de proef. Inventec b.v. levert de monitoringsapparatuur. Livedijk Willemspolder is sinds oktober 2015 operationeel.

 

''De proefopstelling werkt!", concludeert Laura Taal, adviseur waterkeringen bij Waterschap Rivierenland. In de Willemspolder is een proeftuin aangelegd voor de POV Piping verkenning met Verticaal Zanddicht Geotextiel (VZG).Het is dit jaar nu twee keer hoogwater geweest. Tijdens de metingen hebben we de sloot leeggepompt en we hebben inderdaad veel zandmeevoerende wellen gezien. Of het VZG zijn werk goed heeft gedaan is nog te vroeg om te zeggen. Deltares is momenteel bezig met de onderzoeksresultaten. Het blijft lastig om goede conclusies te trekken, de processen vinden immers onder de grond plaats. Daarom hebben we een glasvezelkabel naast het doek gelegd om nog beter te kunnen monitoren. We hebben in ieder geval kunnen zien dat de proeftuin werkt, we blijven hier minimaal nog een jaar testen.” Bron: Website POV Piping

Foto's: Waterschap Rivierenland