Lekdijk

Een deel van de Lekdijk is in de toetsing afgekeurd, met name op binnenwaartse macrostabiliteit. Het dijkverbeteringstraject zal de nodige tijd in beslag nemen terwijl de dijk niet aan de gestelde veiligheidsnorm voldoet. Om die reden is er voor gekozen om in de tijd tot dat de dijk versterkt is realtime monitoring int e zetten.

Metingen

Telkens één dwarsraai met één streng van 7 tot 9 GeoBeads en één ‘traditionele’ hellingmeetbuis. In de middelste raai is één extra streng GeoBeads geplaatst als redundante meting.

GeoBeads

De metingen betreffen GeoBeads: waterspanningen, lokale tilt en temperatuur. Hellingmeetbuizen: lokale tilt over de gehele hoogte van een in de Pleistocene zandlaag verankerde holle buis, waarmee een verplaatsingsprofiel over de hoogte te krijgen is.

Hellingmeetbuizen en peilbuizen

Naast de GeoBeads zijn er ook drie hellingmeetbuizen geplaatst. De “traditionele” hellingmeetbuizen en de peilbuizen zijn geplaatst in boorgaten die door middel van pulsboren zijn gemaakt. De helling van deze buizen is een aantal keer met de “hand” gemeten.

Eindresultaat

De waterspanningen laten het meest duidelijk een reactie op de verhoogde rivierafvoer zien, vooral in de diepere grondlagen. De temperatuur lijkt niet significant beïnvloed te worden door de hogere afvoer. In januari 2011 is een hoogwater gepasseerd, dat bovenstrooms een herhalingsfrequentie kent van eens in de 20 à 25 jaar. Ervaringen bij het TAW-proefvak bij Bergambacht leveren de verwachting dat hierbij enige landinwaartse vervorming is opgetreden.

Bijzonderheden

Het lijkt er op dat de verticale afdichting van de aanvullende streng GeoBeads niet goed gefunctioneerd heeft.