Bodemdaling kustgebieden

SubCoast is een samenwerkingsproject onder THEMA FP7-SPACE-2009-1 van het zevende kaderprogramma van de Europese Commissie. SubCoast is gericht op de ontwikkeling van een GMES-downstream service voor beoordeling en monitoring van bodemdaling gevaren in laaggelegen kustgebieden gebieden rond Europa. SubCoast ontwikkelt GMES-downstream-diensten op basis van satellietgegevens, in-situ metingen en geowetenschappelijke modellen. SubCoast bouwt voort op de ESA-GMES Service Element Terrafirma en maakt gebruik van de volledige capaciteit van PSI (Persistent Scatterer interferometrie).
    
Laaggelegen kustgebieden zijn zeer kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering, met name stijging van de zeespiegel en veranderingen in de afvoer van de rivieren, maar ook onderhevig aan druk  door het aanpassen van de  stroomgebieden en landgebruik van de delta’s door menselijk handelen.

Monitoring

SubCoast zal worden gebouwd op GMES Service Element Terrafirma en gebruik maken van de volledige capaciteit van PSI (Persistent Scatterer interferometrie) als een aardobservatie-technologie om grootschalige bodemdaling in te kaart brengen en om op lokale schaal waterkeringen te monitoren. De metingen zullen worden verkregen door middel van satellieten, waardoor de optredende bodemzakking zichtbaar zal worden.

Eindresultaat

Centraal in het SubCoast-project stond de ontwikkeling van de pilots op verschillende locaties in Europa. Deze werden zowel gebruikt als een testomgeving voor de verschillende technieken, alsmede als de bron van data om te delen met de verschillende deelnemers en eindgebruikers. In SubCoast werden vier pilots gekozen als testlocaties, twee op regionale schaal, een op nationale schaal en een op Europese schaal om zo aan te tonen dat de verschillende deelnemers actief zijn op verschillende niveaus. Deze pilotstudies zijn in de volgende gebieden bedacht:
-    Rijn-Maas-Delta
-    Zuidelijk Emilia Romagna (Italië)
-    Oostzee
-    Europa
De resultaten van deze pilot-studies zijn te vinden op http://www.subcoast.eu/.