Projecten overzicht

Hiernaast vindt u alle beschikbare projecten op het gebied van dijkmonitoring. Per project vindt u een omschrijving met (waar mogelijk) de volgende onderdelen:

  • Een korte omschrijving van het project (de locatie, start, looptijd, het doel van de monitoring en de opdrachtgever)
  • Wat er gemeten is in het project (de parameters en de gebruikte meetinstrumenten)
  • Wat het eindresultaat is van de metingen; Hierbij wordt ook ingegaan op de monitoringsvraag. De meeste gemonitorde parameters zijn niet direct gekoppeld aan hetgeen men wilt weten. Men wil niet weten wat de temperatuur van het water is, maar of en waar er piping optreedt. Hierbij is sprake van een indirecte meting. Indien bekend zal ook worden vermeld wat men aan de metingen heeft gehad.
  • Of er bijzonderheden zijn te vermelden.

De projecten en cases zijn onderverdeeld in een aantal categorieën en subcategorieën, te weten type waterkering en type faalmechanisme.

 

 

Meer informatie:

 

Meer initiatieven en projecten op het gebied van dijkmonitoring:

Gebruik van satellietinformatie bij droogte-inspectie en -monitoring (Hoogheemraadschap van Rijnland)